Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam

Học sinh trình bày sự phân bố các nhóm đất chính ở nước ta.

88.000 

Mô tả: Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam

Bản đồ treo tường, thể hiện được sự phân bố ba nhóm đất chính: nhóm đất feralit, nhóm đất phù sa, nhóm đất khác và núi đá.
Kích thước (720×1020)mm, có dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).