Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bản đồ hành chính Việt Nam

Học sinh xác định trí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

88.000 

Mô tả: Bản đồ hành chính Việt Nam

Bản đồ treo tường, thể hiện đầy đủ 63 tình/thành phố trực thuộc Trung ương (tính đến năm 2021).
Kích thước (720×1020)mm, có dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).