Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bảng nhóm

Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

51.000 

Mô tả: Bảng nhóm

Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn, có nẹp và dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm