Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bảng phụ – Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

Bảng phụ – Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

Kích thước bảng phụ:

– (700x900x0,5)mm

Mục đích sử dụng bảng phụ:

– Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

Mô tả chi tiết bảng phụ:

– Một mặt mầu trắng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn.