SẢN PHẨM

Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối

Sử dụng bảng để xác định được tính tan của các Acid – Bazo – Muối.

80.000 

Mô tả Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối

Mô tả được tính tan của nhóm hydroxide và gốc acid với hydrogen và các kim loại.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).