Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bát sứ

Cô đặc dung dịch, thực hiện một số thí nghiệm tỏa nhiệt mạnh

38.000 

Mô tả Bát sứ

Men trắng, nhẵn, kích thuớc Ф80mm cao 40mm.