SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng (Bộ dụng cụ lao động)

Giúp học sinh trải nghiệm với lao động

472.000 

Mô tả Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng (Bộ dụng cụ lao động)

– Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường, bao gồm: xẻng, chĩa 3 bằng nhựa, bình tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt cành.