SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ

Dạy học đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ

21.000 

Mô tả Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ

Gồm:
– Đồng hồ bấm giây, nhiệt kế (lỏng) hoặc Cảm biến nhiệt độ (TBDC) và nhiệt kế y tế (TBDC);
– Cân điện tử (TBDC);
– Thước cuộn với dây không dãn, dài tối thiểu 1500 mm.