SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây

Thực hành nhân giống cây ăn quả và cây lâm nghiệp

683.000 

Mô tả Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây

Dao, kéo, xẻng trộn đất chuyên dùng cho giâm cành, khay nhựa tổng hợp chiều rộng tối thiểu 30cm, chiều dài tối thiểu 50cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, nilon tự hủy, bình tưới cây ô zoa bằng nhựa tổng hợp có dung tích tối thiểu 3 lít. (Có thể dùng chung với thiết bị ở lớp 7- Chuyên đề quy trình sản xuất trong trồng trọt).