Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ lao động sân trường

Học sinh trải nghiệm với lao động

404.000 

Mô tả: Bộ dụng cụ lao động sân trường

– Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học, bao gồm: Chổi loại nhỏ, khăn lau, ky hốt rác có cán bằng nhựa, khẩu trang y tế loại nhỏ, giỏ đựng rác bằng nhựa có quai xách;