SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ lao động sân trường

Học sinh trải nghiệm với lao động

472.000 

Mô tả: Bộ dụng cụ lao động sân trường

– Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường, bao gồm: xẻng, chĩa 3 bằng nhựa, bình tưới cây 4 lít bằng nhựa, kéo cắt cành