SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ lao động sân trường

Học sinh trải nghiệm với lao động

475.000 

Mô tả: Bộ dụng cụ lao động sân trường

Bộ công cụ lao động:
– Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học, bao gồm: Chổi rễ loại nhỏ, ky hốt rác có cán bằng nhựa, găng tay lao động loại nhỏ phù hợp với học sinh, khẩu trang y tế loại nhỏ;