Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc

Minh họa lực không tiếp xúc

25.000 

Mô tả Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc

Gồm:
– Hai thanh nam châm (TBDC); giá thí nghiệm (TBDC);
– Một vật bằng sắt nhẹ, buộc vào sợi dây, treo trên giá thí nghiệm.