SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc

Minh họa lực không tiếp xúc

25.000 

Mô tả Bộ dụng cụ minh họa lực không tiếp xúc

Gồm:
– Hai thanh nam châm (TBDC); giá thí nghiệm (TBDC);
– Một vật bằng sắt nhẹ, buộc vào sợi dây, treo trên giá thí nghiệm.