Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ quan sát nấm

Thực hành quan sát nấm

627.000 

Mô tả Bộ dụng cụ quan sát nấm

Kính lúp (TBDC).
Các loại nấm gồm có:
+ Tiêu bản nấm Saccharomycetes
+ Tiêu bản nấm Penicilin sp
+ Tiêu bản nấm Aspergillus sp –
+ Bào tử nấm linh chi