Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ quan sát nguyên sinh vật

Thực hành quan sát nguyên sinh vật

228.000 

Mô tả Bộ dụng cụ quan sát nguyên sinh vật

Gồm:
– Kính hiển vi, pipet (TBDC);
– Lam kính và lamen (loại thông dụng, bằng thủy tinh). Giấy thấm, nước cất (chai 1000ml)