Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển

Chứng minh áp suất khí quyển

66.000 

Mô tả Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển

Gồm:
+ Pipet (TBDC).
+ Cốc nước đường kính miệng 76 mm, cao 130 mm;
+ Giấy bìa không thấm nước 100x100x0.5mm.