Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

Thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

202.000 

Mô tả Bộ dụng cụ thí nghiệm về ảnh hưởng của chất xúc tác

Gồm:
+ Ống nghiệm (TBDC).
+ Nước oxi già (y tế) H2O2 3% 200ml;
+ Manganese (II) oxide (MnO2) 10gam