Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học

Thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học

1.389.000 

Mô tả Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học

Gồm:
+ Cảm biến nhiệt độ, Ống nghiệm; Ống đong, Cốc thủy tinh loại 100ml, Zn (viên), Dung dịch hydrochloric acid HCl 5%, Đinh sắt (Fe),Bộ thu thập số liệu, cảm biến đo áp suất khí (TBDC);
+ Viên C sủi (2 viên);
+ Đá vôi cục 50g;
+ Đá vôi bột 100g;
+ Magnesium (Mg) dạng mảnh 50g.