Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen

Điều chế oxygen để HS quan sát trạng thái và thử tính chất duy trì sự cháy của oxygen

222.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất điều chế oxygen

Gồm:
– Ống nghiệm và chậu thủy tinh (TBDC); ống dẫn thuỷ tinh chữ z (TBDC);
– Lọ thủy tinh miệng rộng không có nhám và có nhám kèm nút nhám (thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml); Thuốc tím Potassium pemangannate KMnO4 (chai 100gr)