Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của hydrochloric acid

Thí nghiệm hydrochloric acid làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại

18.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của hydrochloric acid

+ Ống nghiệm; , Hydrochloric acid (HCl) 5%, Zn viên hoặc đinh Fe (TBDC).
+ Giấy chỉ thị màu (1 tập)