SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide

Thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base

76.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của oxide

Gồm:
+ Ống nghiệm, Cuper (II) oxide (CuO), Khí carbon dioxide (CO2), Hydrochloric acid HCI 5% (TBDC).
+ Nước vôi trong Ca(OH)2 (1chai/100ml)