SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm pha chế một dung dịch

Tiến hành thí nghiệm pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

148.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm pha chế một dung dịch

Gồm:
+ Ống đong hình trụ 100 ml, Cốc thủy tinh loại 100ml, Cân điện tử, Sodium chloride (NaCl); Đường dạng rắn (TBDC).
+ Copper sulfate (CuSO4) 50g;
+ Magnesium sulfate (MgSO4) rắn 10g.