Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng chất biến đổi

Thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác gọi là biến đổi hóa học

205.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng chất biến đổi

Gồm:
+ Thanh nam châm, Ống nghiệm, Đèn cồn (TBDC);
+ Bột lưu huỳnh (S) 100g;
+ Bột sắt 100g.