Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học

Giới thiệu về phản ứng hóa học và dấu hiệu của phản ứng hóa học

231.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm về phản ứng hóa học

Gồm:
+ Ống nghiệm, Hydrochloric acid (HCl) 5% (TBDC);
+ Kẽm viên 100g.