Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên

Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử phù hợp với Chương trình môn Ngữ văn ở mỗi lớp.

15.101.000 

Mô tả Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ văn cấp THPT(CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu đỉện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:
– Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
– Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng đỉện tử;
– Chức năng hướng, dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video);
– Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh.
– Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
– Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá.