Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ lưu điện

Lưu điện dự phòng cho máy chủ

3.861.000 

Mô tả: Bộ lưu điện

Công xuất phù hợp với máy chủ