Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ lưu điện

Lưu điện dự phòng cho máy chủ

4.076.000 

Mô tả Bộ lưu điện

Công suất phù hợp với máy chủ