SẢN PHẨM

Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam

Giúp học sinh thực hành, sử dụng trong hoạt động tập mua bán hàng hóa

115.000 

Mô tả Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt nam, không in ảnh Bác Hồ, in màu trên nhựa PP dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 thẻ; 5.000 đồng: 5 thẻ; 10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 đồng: 3 thẻ; 50.000 đông: 3 thẻ; 100.000 đồng: 2 thẻ; 200.000 đồng: 1 thẻ và 500.000 đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là (40×90)mm.