Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng

Thí nghiệm chứng minh trong phản ứng hóa học khối lượng được bảo toàn

324.000 

Mô tả Bộ thí nghiệm chứng minh định luật bảo toàn khối lượng

Gồm:
+ Cốc thủy tinh loại 100 ml, Ống nghiệm, thanh nam châm, Cân điện tử (TBDC).
+ Barichloride (BaCl2) dung dịch 200ml; nồng độ: 1M
+ Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch 200ml; nồng độ: 1M
+ Bột lưu huỳnh (S) 100g;
+ Bột sắt 100g.