Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào

Thực hành làm tiểu bản và quan sát tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ

385.000 

Mô tả: Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào

Bộ thí nghiệm gồm:
– Kính hiển vi (TBDC)
– Lam kính; Lamen; Kim mũi mác; Dao cắt tiêu bản; Pipet; Giấy thấm; Đĩa đồng hồ; Găng tay