Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

Học sinh hiểu được mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

127.000 

Mô tả Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

Bộ tranh/ảnh gồm 03 tờ:
– Tờ 1 phiên bản hình ảnh về Trường phái nghệ thuật Ấn tượng;
– Tờ 2 phiên bản hình ảnh Trường phái nghệ thuật Dã thú;
– Tờ 3 phiên bản hình ảnh Trường phái nghệ thuật Lập thể.
Tranh kích thước (790×540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).