Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại

Học sinh hiểu được mĩ thuật thế giới thời kì trung đại

169.000 

Mô tả Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại

Bộ tranh/ảnh gồm có 04 tờ:
– Tờ 1 phiên bản hình ảnh mĩ thuật về kiến trúc, điêu khắc, hội họa tiêu biểu của nghệ thuật Romanesque;
– Tờ 2 phiên bản hình ảnh mĩ thuật về kiến trúc, điêu khắc, hội họa tiêu biểu của nghệ thuật Gothic;
– Tờ 3 và tờ 4 phiên bản hình ảnh mĩ thuật về kiến trúc, điêu khắc, hội họa tiêu biểu của nghệ thuật thời kì Phục Hưng.
Tranh kích thước (790×540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh / ảnh điện tử).