Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

Học sinh hiểu được mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

169.000 

Mô tả Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

Bộ tranh/ảnh gồm có 04 tờ:
– Tờ 1 phiên bản hình ảnh mô tả về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời Lý;
– Tờ 2 phiên bản hình ảnh mô tả về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời Trần;
– Tờ 3 phiên bản hình ảnh mô tả về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời Lê;
– Tờ 4 phiên bản hình ảnh mô tả về mĩ thuật tiêu biểu của Vỉệt Nam thời Nguyễn.
Tranh kích thước (790×540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).