SẢN PHẨM

Bộ tranh về truyền thống dân tộc Việt Nam

Giáo dục HS tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

238.000 

Mô tả:

Bộ tranh gồm 03 tờ. Nội dung tranh thể hiện:
– Truyền thống giữ nước: hình ảnh chiến sĩ đang bảo vệ biên cương, hải đảo;
– Truyền thống văn hóa: Lễ hội đền Hùng;
– Truyền thống hiếu học: Hình ảnh Văn miếu Quốc Tử Giám.
Tranh có kích thước (720×1020)mm, in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).