SẢN PHẨM

Bộ tranh về xác định mục tiêu cá nhân của HS

HS biết được cách xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó.

159.000 

Mô tả:

Bộ tranh gồm 02 tờ. Nội dung tranh thể hiện:
1. Sơ đồ cách xác định mục tiêu cá nhân gồm các bước:
– Tầm quan trọng của mục tiêu;
– Đo lường mục tiêu;
– Các yếu tố đảm bảo mục tiêu: nguồn lực, phương tiện, nhân lực;
– Dự đoán rủi ro có thể gặp và cách khắc phục;
– Thời gian thực hiện.
2. Sơ đồ cách lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu:
– Xác định khối lượng công việc cụ thể cần làm, phương tiện cần thiết, nhân lực thực hiện;
– Mốc thời gian phải hoàn thành;
– Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch.
Tranh có kích thước (720×1020)mm, in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).