Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

49.000 

Mô tả Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa

– 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa, kích thước (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;
– 10 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa (Miệng, Thực quản, Dạ dày, Ruột non, Ruột già, Hậu môn, Tuyến nước bọt, Gan, Túi mật, Tuyến tụy). Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).