Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Phân biệt các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

80.000 

Mô tả Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Mô tả một số hình thức sinh sản vô tính ở động vật.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).