Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động

Mô tả cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động

80.000 

Mô tả Cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động

Mô tả cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).