Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Cấu trúc chung của mạch điện

Minh họa, Tìm hiểu, Khám phá

43.000 

Mô tả Cấu trúc chung của mạch điện

Yêu cầu nội dung: mô tả cấu trúc chung của mạch điện trong nhà bao gồm nguồn, tải, truyền dẫn, đóng cắt, điều khiển và bảo vệ mạch điện.
Kích thước tranh (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).