Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đa dạng động vật không xương sống

Tìm hiểu đa dạng động vật không xương sống

80.000 

Mô tả Đa dạng động vật không xương sống

Hình ảnh mô tả các nhóm ĐV không xương sống (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp), mỗi ngành một đại diện với các chú thích về đặc điểm đặc trưng.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh / ảnh điện tử).