Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đàn nguyệt

Học sinh luyện tập giai điệu

1.716.000 

Mô tả: Đàn nguyệt

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, đàn có 2 dây, hộp đàn hình tròn.