SẢN PHẨM

Đèn cồn

Dùng để đốt khi làm thí nghiệm.

81.000 

Mô tả Đèn cồn

Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).