Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đèn điện

Minh họa, Tìm hiểu, Khám phá.

43.000 

Mô tả Đèn điện

Yêu cầu nội dung: cấu tạo một số loại bóng đèn (sợi đốt, LED, compact, huỳnh quang).
Kích thước tranh (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).