Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật

Điều tra thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái

863.000 

Mô tả Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật

Ống nhòm hai mắt 16×32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ phóng đại tối đa lên đến 16 lần, đường kính 32mm.