Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Dụng cụ đo thân nhiệt

Thực hành cách đo thân nhiệt

179.000 

Mô tả Dụng cụ đo thân nhiệt

Nhiệt kế y tế.