SẢN PHẨM

Găng tay cao su

Bảo vệ

35.000 

Mô tả Găng tay cao su

Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất.