Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái

Tìm hiểu hệ sinh thái và quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

80.000 

Mô tả Hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái

Mô tả hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).