SẢN PHẨM

Hệ tiêu hoá ở người

Tìm hiểu các cơ quan của hệ tiêu hoá

80.000 

Mô tả Hệ tiêu hoá ở người

Mô tả các cơ quan của hệ tiêu hóa ở người.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).