Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Hình chiếu vuông góc

Khám phá

43.000 

Mô tả Hình chiếu vuông góc

Yêu cầu nội dung: thể hiện nội dung phương pháp hình chiếu vuông góc.
Kích thước tranh (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).