Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Hộp mẫu các loại vải

Minh họa, Tìm hiểu, Thực hành

113.000 

Mô tả Hộp mẫu các loại vải

Vải thông dụng thuộc các loại sợi thiên nhiên, sợi hóa học, sợi pha, sợi dệt kim (mỗi loại 2 mẫu).